Formand: Knud Winther Dahl
51576585
knudwd@gmail.com

Begynderturnering 06.01.2019

Der deltog 28 + et par hjælpere.

Et revideret begynderkompendium blev gennemgået på 1 time af Hasse, hvorpå der blev spillet lagte spil.

Der var en øvet ved hvert af de 7 borde.

Det forløb med koncentrerede miner og høj puls men muntert sind, og deltagerne fik nogle sider med hjem.

Spillene er siden blevet gennemgået grundigt ved den fortsatte begynderundervisning om onsdagen kl. 17.15, hvor alle medlemmer, der ønsker at få revideret deres grundsystem efter nye undervisningsprincipper, er velkomne.

Siden er der fra deltagerne kommet tilfredse kommentarer om arrangementet.