Formand: Knud Winther Dahl
51576585
knudwd@gmail.com

Nyhedsbrev medio september

Nyhedsbrev medio september

Aarhus Aadal Bridgeklub

Nyhedsbrev medio september

Kære medlemmer

Hér kommer 3 gode nyheder.

For det første – der er nu åbnet op for bridgespil på Søholm.

For det andet – bestyrelsen har besluttet at det bliver gratis at spille indtil november.

For det tredje – vi har fået mere end 60 tilmeldinger, til vores Bridgekørekort-kursus, en overvældende succes!

Vi starter igen vores bridgespil på Søholm, som tidligere annonceret mandag den 28. september. Vi har forskellige praktiske forhold, som skal bringes i orden inden opstarten, herunder anskaffelse af plexiglas til bordene – derfor fastholdes opstarten til slutningen af september, men også set i forhold til smittesituationen i Aarhus.

Bestyrelsen har udarbejdet en Corona-manual, som beskriver hvordan vi bedst beskytter både os selv og andre medlemmer. Denne manual er vedlagt og bedes læses inden opstarten.

Opskriften er enkel – vi skal alle bidrage ved at tænke os godt om, lige som “ude i samfundet”, udenfor Søholm.

Det er, som beskrevet i sidste nyhedsbrev, frivilligt for medlemmerne, om de vil spille i efterårs-sæsonen. De medlemmer som IKKE ønsker at spille, bedes informere klubben inden opstarten. Mere herom senere.

Det er også frivilligt om det enkelte medlem vil beskytte sig ekstra, eksempelvis med medbragt mundbind og/eller plastik-handsker.

BestyreIsen har ændret lidt på spil-konceptet i september og oktober måned, i forhold til sidste nyhedsbrev, som kan ses på hjemmesiden aarhusaadalbridgeklub.dk. Nu laver vi en slags kvalifikationsturnering i ugerne 40, 41, 43 og 44, i 2 eller 3 rækker afhængig af holdstørrelsen. Resultatet af denne turnering danner baggrund for rækkeplaceringen til den store turnering i november og december måned.

Vi starter ud fra de rækker, vi havde da vi måtte stoppe i marts måned. Dette gælder for mandag aften- og onsdag eftermiddags-holdet. Der vil blive spillet flere spil i hver runde, således at der skiftes plads færre gange. Nord/syd “sidder fast”, så det kun er øst/vest, der skal skifte bord.

Holdet mandag eftermiddag laver deres egen turnering efter aftale første spilledag med Henrik Engell og behøver ikke afmelde sig jvf. nedenstående – men kan blot møde op mandag den 28. september kl. 13.00.

Du kan stadig deltage i september/oktober uden makker og turneringsplanlæggeren vil derefter forsøge at få kabalen til at gå op.

For at gøre det så enkelt for både turneringsplanlæggerne og det enkelte medlem vil tilmeldingen foregå som følger for medlemmerne på holdet henhv. mandag aften og onsdag eftermiddag:

  • Hvis du/det enkelte par IKKE ønsker at spille “kvalifikationsturneringen”, bedes afbud givet på klubbens normale mailadresse – aadal.bridge@gmail.com, senest onsdag den 23. september.
  • Hvis du/I allerede nu ved, at du/I IKKE vil spille resten af dette kalenderår, vil klubben gerne informeres om dette, igen senest den 23. sept.

Med andre ord, har vi ikke hørt fra dig inden denne deadline, planlægger vi efter at du gerne vil spille i efteråret. Vær’ opmærksom på at der ikke spilles i uge 42.

Bestyrelsen har således valgt at give det enkelte medlem mulighed for at finde ud af, om klubbens forholdsregler er acceptable rent sikkerhedsmæssigt. Dette betyder også, at du selv bestemmer, efter “kvalifikationsturneringen”, om du vil fortsætte med turneringen i november og december.

Med hensyn til Gratis spil indtil november, så skal denne beslutning ses i lyset af de færre spilledage i foråret samt at der ikke bliver serveret kaffe + kage indtil videre. Sidstnævnte skal netop også ses i forhold til at reducere smitterisikoen. Det er selvfølgelig tilladt for det enkelte medlem at medbringe egne forsyninger.

Bestyrelsen vil på et senere møde tage stilling til kontingentet for den resterende sæson, inklusiv foråret. Da kontingentet faktisk vedtages på en generalforsamling, indkaldes hermed til en ny generalforsamling onsdag den 28. oktober, kl. 17.15, på Søholm. Se venligst vedlagte indbydelse.

Med hensyn til den ovennævnte succes med Bridge-kørekortet, et undervisningstilbud til nybegyndere, har denne aktivitet været igang siden torsdag den 2. september, hvor vi var så heldige at kunne udnytte festlokalerne i Mollerup golfklub. Vi har fået mere end 60 tilmeldinger og opstarten har været forrygende, nu hvor vi også er tilbage på Søholm. Stor tak til Hasse og Henrik Engell for indsatsen.

Som jeg tidligere har skrevet, er nybegynderne vigtige for klubbens fremtid, er så at sige klubbens “navlestreng”! Lad mig benytte lejligheden til at sige velkommen til de nybegyndere, som nu er igang på vores almindelig hold, ikke mindst holdet mandag eftermiddag.

Lad mig slutte hér med glæden over at vores klub nu langt om længe kan komme igang igen, med det som det handler om, at spille bridge! Og samtidig håbe at både kortspillet og helbredet “holder stand”!😏

På bestyrelsen vegne

Knud