Formand: Knud Winther Dahl
51576585
knudwd@gmail.com

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Brabrand den 11. september 2020

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Aadal Bridgeklub, onsdag den 28. oktober 2020, kl.17.15, i Stavtrup Bridgecenter, lokalcenter Søholm.

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år (2019).

3) Godkendelse af det reviderede regnskab (2019)

4) Godkendelse af budget (2020)

5) Fastsættelse af kontingent

6) Indkomne forslag

7) Valg til bestyrelse.

 I lige år er mindst 2 på valg og i ulige år er 3 på valg (herunder

formanden). I år er Kim og Ellen på valg. Begge modtager genvalg.

8) Valg af suppleanter

9) Valg af revisor og revisorsuppleant

10) Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være

indsendt skriftligt til bestyrelsen aadal.bridge@gmail.com, senest to uger inden Generalforsamlingens afholdelse.

Vel mødt

Bestyrelsen