Formand: Knud Winther Dahl
51576585
knudwd@gmail.com

Nyhedsbrev 10.09.2018

Nyhedsbrev 10.09.2018

Til Aarhus Aadal Bridgeklub´s medlemmer

Nyhedsbrev 10.09.2019

I sidste uge havde vi 3 åbninger + start af begynderhold med ca.20 tilmeldte i nye lokaler og nyt It-system. I dag starter Henrik Engell begynderhold kl.15. Så det var en hektisk uge.

I går afvikledes golfbridge i samarbejde med Mollerup golfklub for 3.gang. Der var 56, heraf 11 fra vores klub og der var deltagere fra 17 golfklubber. Derfor er vi lidt forsinkede med udsendelser.

Der vedhæftes deltagerliste dateret 3.9. inklusive afrydningsdatoer (I bytter selv indbyrdes) og undervisningsplan. Husk Anni/Ellen er koordinatorer i hverdagen.

For mandagsholdet haves følgende kommentarer:
Vi er 46. Erik Petersen er nr.47 resten af efteråret, med mindre der dukker et par op. Vi finder varierende makkere, så lad venligst være med at ringe til Erik om han vil være substitut. Det kan oplyses at der står øl/vand til køb i køleskab bag ved disken. Pengekasse forefindes: 15kr/genstand. Store køleskab er aflåst.

For tirsdagsholdet haves følgende kommentarer:
Jean Rene Andersen træder ind på holdet som nr.14 og der satses på 4 borde hver gang. Er der spillere fra mandags – eller onsdagshold, der kan hjælpe til, så ring Jette Holm. Vi forsøger at finde 8. par.

For onsdagsholdet haves følgende kommentarer:
Vi er nu 48. Bemærk at der er 3 gange i efteråret, hvor turnering starter kl.12.45 (og dermed ingen undervisning på datoerne: 19.9, 24.10 og 21.11

Vi har indført EBU-score i.s.f. Bridgecentral og det har fået en god start i alle turneringer. I onsdag var der uregelmæssigheder med internettet, med udfordringen blev løst, så alle fik relevante resultater.

I denne uge tager vi så fat på at færdiggøre vores nye hjemmeside med det lange navn, men husk næste gang i skriver lidt af det dukker det hurtigt op: bridgewebs.com/aarhusaadalbridgeklub

M.h.t. substitutter, brug hidtidige liste på bridge.dk/4205 (minus Thrine Bank onsdag) indtil den nye er klar på nye hjemmeside. Hjælp hinanden på tværs af holdene.

Husk at det er i denne uge at der skal være betalt kontingent

Week-endtur 10-11. November – se vedhæftede. Flot arrangement. Bak det op ved at deltage

Vi spiller ikke i uge 42.

Benyt cafeen og få et godt måltid mad til billig penge eller få sat noget til side til at tage med hjem

Udstyr, så som flere firkantede borde, duge og andet indkøbes i september og implementeres i efteråret.

Var det ikke det.

Bridgehilsen

Hasse