Medlemmer

Klubben har ca. 100 medlemmer. Gratis undervisning til hvert hold før spillestart.