Formand: Knud Winther Dahl
51576585
knudwd@gmail.com

Nyhedsbrev ultimo august 2020

Nyhedsbrev ultimo august 2020

Aarhus Aadal Bridgeklub

Nyhedsbrev ultimo august 2020, inklusiv aflysning af generalforsamling!

Kære medlemmer

Bestyrelsen holdt møde mandag aften for at drøfte klubbens muligheder for at starte op igen, hér til september.

Den seneste udmelding fra Aarhus Kommune er, at Årstidens Spisehus/cafeen på Søholm åbner op igen for spisning den 1. september, men IKKE for aktiviteter som vores bridge! Kommunen er endvidere meget optaget af overholdelsen af afstandskravet på de 2 meter, også i forbindelse med bridgespil.

Vi må konstatere, at kommunen i øjeblikket ikke kan sige noget sikkert om en åbning af lokalcentrene. Den seneste beslutning er at lokalcentrene som minimum er lukket indtil den 7. september, men alt afhænger af smittesituationen.

Vi har siden sidste nyhedsbrev tidligere i august undersøgt flere muligheder for at spille bridge andre steder end på Søholm, som det sidste Sognegården i Stavtrup, men desværre også hér med et negativt resultat.

Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at klubben IKKE åbner for bridgespil før uge 40, dvs første spilledag mandag den 28. september, for både eftermiddags- og aftenholdet.

Begrundelsen for denne beslutning ligger primært i et ønske om ikke at udsætte klubbens medlemmer for en større helbredsmæssig risiko end nødvendigt. Beslutningen skal selvfølgelig ses i relation til smittesituationen i Aarhus lige nu.

En ærgerlig situation for klubbens medlemmer som jo gerne “vil i gang igen”, men hellere være lidt forsigtig end det modsatte.

Bestyrelsen håber naturligvis på en bedring i smittetallene og derfor også på en genåbning til uge 40. Men der stilles ingen garantier med dén Corona!

Bestyrelsen har besluttet, at når vi forhåbentlig kan genåbne i uge 40 bliver det til en omgang bridge under andre forhold,

  • Klubben vil anskaffe plexiglas, til opstilling på det enkelte bord, som et risikoreducerende tiltag.
  • Vi spiller ikke een turnering i uge 40, 41, 43 og 44 men udarbejder et selvstændigt resultat for hver spilledag.
  • Der spilles mod 4 andre par, med 6/7 spil i hver runde – og dermed mindre “trafik” mellem bordene.
  • Medlemmerne bedes medbringe egen meldeklasse hvis muligt og andre bedes tage meldekassen med ved bordskifte.
  • Vi spritter selvfølgelig af, når vi kommer og efter hvert spil.
  • Kaffen vil højst sandsynligt ikke blive serveret, men medlemmerne kan medbringe egne “forsyninger”.

Bestyrelsen håber at ovennævnte tiltag kan medvirke til at reducere smitterisikoen, men der er ingen garanti!

Derfor vil det også være frivilligt for klubbens medlemmer, om de vil spille eller ej.

Der bliver løbende tilmelding til den enkelte spilledag, senest dagen før. Det vil være muligt at tilmelde sig uden makker, hvorefter turneringsplanlæggerne vil forsøge at få kabalen til at gå op.

Hvis alt går vel ultimo september/i oktober og smittesituationen er væsentligt forbedret, vil klubben vende tilbage til normale forhold i november, med een stor turnering til jul, og i flere rækker som sædvanligt. For alle hold, både mandag og onsdag.

Bestyrelsen vil senere i september give en uddybende information om de mere praktiske forhold vedrørende spillet fra uge 40, herunder tilmeldingsprocedure. Og selvfølgelig om klubben faktisk får lov til at spille igen til den tid!

Vi må – som vi siger til børnene juleaftensdag – have tålmodighed. Og acceptere at usikkerheden har taget over. Lad os imidlertid nu blot håbe…..at det snart bliver jul igen!

For de medlemmer som har lyst, eksisterer der jo stadig muligheden for at spille på nettet, via BDO, som flere medlemmer har afprøvet i maj og juni måned. Det er op til de enkelte medlemmer at arrangere egne turneringer.

Endelig – bestyrelsen har besluttet at aflyse den indkaldte generalforsamling, onsdag den 2. september. Der vil blive indkaldt til en ny generalforsamling, når forholdene er blevet normaliseret.

Til allersidst – en dejlig nyhed. Klubben har markedsført et “Bridgekørekort” i Aarhus Onsdag – et begynderkursus, som sidste år, og nu i et samarbejde med Vejlby-Risskov bridgeklub. Igen i år, med en overvældende succes! Tæt på 40 deltagere har allerede tilmeldt sig – og der kommer hver dag nye tilmeldinger. Hasse og Henrik Engell(formand i Vejlby-Risskov bridgeklub), vores undervisere, går en travl tid i møde. Vi håber nemlig på, at vi kan skaffe lokaler, måske på Højvangsskolen, til undervisningen – et stort klasselokale kunne være en mulighed.

Bestyrelsen vil gerne sige tak for de tilbagemeldinger som enkelte medlemmer sendte i forbindelse med forrige nyhedsbrev – og opfordre til igen “at give lyd” hvis I måtte have spørgsmål og/eller kommentarer til ovennævnte.

På bestyrelsens vegne

Knud