Formand: Knud Winther Dahl
51576585
knudwd@gmail.com

Nyhedsbrev 9. august 2020

Nyhedsbrev 9. august 2020

Nyhedsbrev august 2020 – Aarhus Aadal bridgeklub

Kære medlemmer

Mens hedebølgen går gennem landet, er covid-19 blusset op igen – hér ca. 3 uger før vi skulle starte på en ny bridge-sæson.

Vi var blevet lovet at kunne starte den 1. september, fra lokalcentrets side. Nu er al adgang til lokalcentret lukket, indtil videre.

Bestyrelsen har undersøgt alternative spillesteder, bl.a. golfklubben i Ådalen, Møllen i Harlev, Medborgerhuset i Ormslev – alle med et negativt resultat. Vi har i øjeblikket forskellige kontakter inde i Aarhus Kommune.

Det er bestyrelsens klare holdning, at vi kun vil spille under forsvarlige forhold.

Medlemmernes helbred kommer i første række, ikke mindst set i lyset af klubbens alders-sammensætning. Vi kan foretage forskellige tiltag for at reducere smitterisikoen, men vi kan ikke gardere os 100% – specielt på grund af den smitterisiko, som ligger gemt i omgangen med kortene.

Situationen er pt den, at ingen kan sige noget som helst sikkert om mulighederne for at starte igen den 1. september. I den kommende uge vil Mette Frederiksen sandsynligvis igen sige noget om kommende tiltag, i fase 4 – og hér i Aarhus afventer vi alle med spænding den nærmeste udvikling i smittetrykket.

Mette Frederiksen sagde igår at vi danskere godt kan begynde at forberede os mentalt på “en omgang mundbind” – jeg vil tilføje, at medlemmerne i bridgeklubben måske også godt kan begynde at forberede sig på, at sæsonstarten bliver udsat. Jeg siger Måske – for alt er usikkert!

Bestyrelsen holder nyt møde mandag den 24. august – og vil dér træffe beslutning om, hvad der kommer til at ske i forhold til opstarten på den nye sæson.

I vil blive informeret snarest derefter.

Har I som medlemmer kommentarer til ovennævnte og/eller forslag/ideer til opstarten på den nye sæson, er I mere end velkomne til at skrive/kontakte mig.

Jeg vedlægger samtidig en invitation til vores udsatte generalforsamling fra april, i det tilfælde at situationen skulle ændre sig til det bedre.

På bestyrelsens vegne

Knud