To nye substitutpar til hhv. mandag aften og onsdag eftermiddag