Formand: Knud Winther Dahl
51576585
knudwd@gmail.com

To nye substitutpar til hhv. mandag aften og onsdag eftermiddag